NASZE USŁUGI

Drukuj

Zakres wykanywanych usług:

1. Usługi komunalne polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych , utylizacji i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych, odpadów innych niż komunalne.

2. Transport odpadów niebezpiecznych.

3. Transport drogowy rzeczy ( własny sprzęt załadunkowy ).

4. Usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi z pełną obsługą biurową i księgową.

5. Usługi budowlane w zakresie nadzorowania i kierowania robotami.

6. Usługi w zakresie przeglądów okresowych budynków i budowli.

oraz usługi w zakresie :

- projektowania i adaptacji projektów budowlanych,

- operaty wodno - prawne ( pozwolenia wodno - prawne ) 

 

 

 

 

Monday the 16th. Clean The World !
Copyright 2012

©