Usługi komunalne

Zakres wykonywanych usług

Usługi komunalne

Usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych , utylizacji i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych, odpadów innych niż komunalne:
Przyjmujemy zamówienia na:
- odbiór i transport odpadów komunalnych od firm i instytucji,
- odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych,
- przewóz materiałów budowlanych,
- przewóz odpadów wielkogabarytowych.

Podstawiamy własne pojemniki i kontenery o pojemności od 80 litrów do 40 m3