OFERTA

Zakres wykonywanych usług

Transport odpadów niebezpiecznych

Transport drogowy rzeczy (własny sprzęt załadunkowy)

Usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi z pełną obsługą biurową i księgową

Usługi budowlane w zakresie nadzorowania i kierowania robotami

Usługi w zakresie przeglądów okresowych budynków i budowli

Usługi w zakresie projektowania i adaptacji projektów budowlanych

Usługi w zakresie pozyskiwania pozwoleń wodno-prawnych