Przyjmujemy zamówienia na :

Drukuj
  • odbiór i transport odpadów komunalnych od firm i instytucji,
  • odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych,
  • przewóz materiałów budowlanych,
  • przewóz odpadów wielkogabarytowych.

Podstawiamy własne pojemniki i kontenery o pojemności od 80 litrów do 40 m3

Monday the 16th. Clean The World !
Copyright 2012

©