AKTUALNOŚCI

USŁUGI

Drukuj

Przyjmowanie zleceń i zamówień : tel. 603 811 640, 605 428 575.

-  usługi transportowe w zakresie transportu drogowego wszelkiego rodzaju odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

- kompleksowa obsługa nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania,            

- projekty budowlane indywidualne i adaptacje - wszystkie branże,

- nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego),

- kosztorysowanie i wycena robót budowlanych,

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- inwentaryzacje budowlane,

- przeglądy techniczne, okresowe kontrole sprawności technicznej budynków i budowli

Monday the 17th. Template by Joomla Template 2.5. Clean The World !
Copyright 2012

©