AKTUALNOŚCI

Ogród przydomowy

Ogród renesansowy - przykład

Poznaj nas bliżej

 

USŁUGI

Przyjmowanie zleceń i zamówień : tel. 603 811 640, 605 428 575.

-  usługi transportowe w zakresie transportu drogowego wszelkiego rodzaju odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

- kompleksowa obsługa nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania,            

- projekty budowlane indywidualne i adaptacje - wszystkie branże,

- nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego),

- kosztorysowanie i wycena robót budowlanych,

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- inwentaryzacje budowlane,

- przeglądy techniczne, okresowe kontrole sprawności technicznej budynków i budowli

SKUP SUROWCÓW

 • odpady tworzyw sztucznych folii PP,PE
 • odbiór odpadów tworzyw sztucznych

Skupujemy następujące – czyste odpady tworzyw sztucznych PP, PE, PS

 • zadrukowane folie PP (rolki, ścinki itp.)
 • bezbarwne folie PP
 • wółkniny PP ( płachty, worki, big bagi, itp.)
 • tworzywa "twarde" ( zlepy, skrzynki, płyty, wiadra, doniczki itp.)
 • odpady folii LDPE oraz STRETCH
 • tworzywa "twarde" PE (zlepy, rury itp.)
 • folie LDPE, LLDPE
 • odpady tworzyw PS
 • kubki, blistry, szpule, foremki itp.
 • odpad PCV
 • rury
 • profile okienneoraz inne odpady
 • odpady PET
 • butelki pet
 • blistry pet
 • odpad HDPE
 • butelki, chemia gospodarcza oraz inne odpady

Wszystkie ceny są ustalane każdorazowo w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz jakości i ilości odbieranego lub dostarczanego odpadu.

W przypadku zabrudzonych tworzyw, istnieje możliwość przekazania do utylizacji.

Tuesday the 16th. Template by Joomla Template 2.5. Clean The World !
Copyright 2012

©